About BKS       Courses and Programmes        Activities        Teachers        Staff        Organization        Information Desk        Login
   

ຫ້ອງ ປ5

ຫ້ອງ ປ41

ຫ້ອງ ປ31

ຫ້ອງ ປ21

    ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກີດຈະກຳ

ຫ້ອງ ມ71

ຫ້ອງ ມ72

ຫ້ອງ ມ61

ຖ້າຕ້ອງການເບີ່ງຮູບເພີ່ມຕື່ມ, ໃຫ້ກົດປຸ່ມລູກສອນຂື້ນ ⇑ ແລະ ລົງ⇓

 
ມ71

ຫ້ອງ ມ71

ຫ້ອງ ມ72

ຫ້ອງ ມ61

ຫ້ອງ ປ5

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງ:  1888
 
ກະລຸນາເລືອກຜົນການສອບເສັງ
 
 
 
 
 
ລາຍຊື່ນັກຮຽນເກັ່ງ ປະຈຳເດືອນ 9 ສົກຮຽນ 2014-15
ອັນດັບທີ ຊື່ ຫ້ອງຮຽນ
1   ທ.ສາດສະດາ ຈັນທະວີສຸກ ມ1/1
2   ນ.ສຸກດາລາ ຈັນທະວົງ ມ1/1
2   ນ.ຫຼ້ານ້ອຍ ອຸ່ນທະວົງ ມ1/1
2   ທ.ນະພະໄຊ ໄຊຍະສີ ມ1/2
2   ນ.ທິດາລັດ ມ1/2
1   ນ.ອາລິຍາ ພົມອາສາ ມ1/2
2   ທ.ທະນູສັກ ສີປະເສີດ ມ2/1
2   ນ.ມົນທິດາ ວົງດາລາ ມ2/1
1   ນ.ແສງສະຫວັນ ພົມມະນີຈັນ ມ2/1
3   ທ.ຈັນທະສອນ ວິນິດແກ້ວພາວັນ ມ2/2
1   ທ.ບັນດິດ ຈັນທະວີສຸກ ມ2/2
3   ນ.ສຸນາລີ ສຸວັນກາ ມ2/2
2   ນ.ທິບພະວັນ ອິນທະວົງ ມ2/2
2   ນ.ສາຍລຸ້ງ ສີຊົມພູ ມ3/1
1   ນ.ລັດຕະນາ ຫຼວງສຸພົມ ມ3/1
3   ນ.ຮຸ້ງນະພາ ພູມສະຫວັດ ມ3/1
3   ທ.ວຽງແສນ ແຊ່ຊົງ ມ3/2
1   ທ.ອາພິສິດ ບຸດຕະວົງ ມ3/2
2   ທ.ເພັດສະໝອນ ອິນທະສອນ ມ3/2
1   ທ.ຈັນທະສອນ ພານຸວົງ ມ4/1
1   ນ.ຕາວັນລຸ້ງ ໄຊຫຼວງລາດ ມ4/1
3   ນ.ເມລີຊາຍ ອິນທະບົວລີ ມ4/1
2   ນ.ດວງມາລາ ສີປະເສີດ ມ4/2
3   ນ.ທິບມາລາ ສີລະທຳ ມ4/2
1   ນ.ອານຸສອນ ແສງອ່ອນແກ້ວ ມ4/2
3   ທ.ອານຸໄຊ ສະຫວັດດີ ມ5/1
3   ທ.ເຮືອງຕິສຸກ ສຸຂຸມະໄລ ມ5/1
3   ນ.ວິໃນ ແຊ່ຜ່ານ ມ5/1
2   ນ.ວັນນາລີ ຊັດດີຈັນ ມ5/1
1   ນ.ເພັດສະໄໝ ຢ່າທໍ່ຕູ້ ມ5/1
3   ທ.ພູເພັດ ວົງພະຈັນ ມ5/2
3   ນ.ການຈະນາ ກຸນທະເສນ ມ5/2
1   ນ.ປາວິນາ ພູມິນ ມ5/2
2   ນ.ວາດສະໜາ ພົມມະຈັນ ມ5/2
2   ທ.ວິມັງສະ ປະຖຳມະວົງ ມ6/1
3   ນ.ມະນີລັກ ມະນີວັນ ມ6/1
1   ນ.ວິດາວັນ ສີປະເສີດ ມ6/1
3   ທ.ບັນດິດ ແສນທະວີສຸກ ມ6/2
2   ນ.ຈັນນະພາ ສີເມືອງວົງ ມ6/2
1   ນ.ສົມຄິດ ວົງໄຊ ມ6/2
1   ທ.ສອນທະວີ ພູນສະຫວັດ ມ7/1
3   ທ.ແຊນດີ້ ສຸຂະວົງ ມ7/1
1   ນ.ພວງແຂ ກຸນທະເສນ ມ7/1
3   ທ.ສຸພາວີ ວົງພັກດີ ມ7/2
1   ທ.ອານັນ ດວງປະເສີດ ມ7/2
3   ນ.ສຸກສະຫວັນ ວັນດາລາ ມ7/2
2   ນ.ສຸພາພອນ ສຸທຳມະວົງ ມ7/2
2   ນ.ທິດາພອນ ໄຊຍະຍຸສອນ ປ1/1
3   ນ.ວາດສະໜາ ປອງນະທີ ປ1/1
1   ນ.ເອື້ອງຟ້າ ນາມພະຈັນ ປ1/1
3   ນ.ນຸດກູ່ວ່າງ ປ1/2
1   ນ.ວົງເດືອນ ປ1/2
2   ນ.ພັນທິດາ ປ1/2
3   ນ.ສຸດທິດາ ປ2/1
1   ນ.ການິດາ ປ2/1
1   ນ.ແຊນນີ ປ2/1
2   ນ.ສຸດາວັນ ປ2/2
3   ນ.ມົດຕະນ໋ອຍ ປ2/2
1   ນ.ນົນທິຍາ ປ2/2
2   ນ.ພິລາວັນ ປ3/1
1   ທ.ສະຖິດພອນ ປ3/1
3   ທ.ສັນຕິ ປ3/1
3   ນ.ສະໃບທອງ ອິນຍະແສງ ປ3/2
1   ນ.ສຸດສະພອນ ຣາຊະພົນ ປ3/2
2   ນ.ລັດຕະນະ ພານຸວົງ ປ3/2
1   ນ.ອາເຟື້ອງ ປ4
3   ນ ນາຕາລີ ປ4
2   ນ ທິບພາພອນ ປ4
3   ນ.ເຂັມພອນ ພິມມະຈັນ ປ5
2   ນ.ຈັນສຸດາ ສຸຂະລະສີ ປ5
1   ນ.ມິລາວັນ ສາຍມະນິວົງ ປ5
3   ນ.ອິນທະພອນໂສມພະວົງ ປ5
 
 
ບ້ານໄຊມຸງຄຸນ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ຫ່າງຈາກສາມແຍກດົງໂດກ-ໜອງບືກປະມານ 50 ແມັດ
Tel: (856-21) 612262; 612272 Mob: 020 55502947 Website: www.bounkeuthschool.com Email: info@bounkeuthschool.com