ສະຖາບັນການສຶກສາ ບຸນເກີດມີເປົ້າໝາຍຄື:

  • ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສຶກສາ ທັງຂະຫຍາຍໂອກາດສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບການສຶກສາອອກໄປສູ່ຊຸມ ຊົນເຂດຊານເມືອງ ກ້າວໄປໃຫ້ເທົ່າກັບລະດັບຂອງໃຈກາງນະຄອນຫຼວງ
  • ພ້ອມກັບໂຮງຮຽນລັດ ແລະ ເອກະຊົນຢູ່ທ້ອງຖີ່ນດັ່ງກ່າວ ເພີ່ມທະວີອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ ຂອງເດັກ-ໄວໜຸ່ມ ສໍ່າອາຍຸຮຽນໃຫ້ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍ ໄດ້ປະກອບສ່ວນກະຈ່າຍ ຄວາມຈະເລີນອອກ ສູ່ເຂດຊານເມືອງ
  • ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ບັນດາຄູອາຈານ ແລະ ນັກວິຊາການ
  • ຊ່ວຍບັນດາຊຸມຊົນໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ປະຫຍັດລາຍຈ່າຍ ແລະ ເວລາໃນການເດີນທາງເຂົ້າສູ່ໃຈກາງນະ ຄອນຫຼວງ ຊຶ່ງມີການຈໍລະຈອນຄັບຄັ່ງຢູ່ແລ້ວ


ເປີດສູນຝືກອົບຮົມພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ

ສະຖາບັນການສຶກສາ ບຸນເກີດ ໄດ້ເປີດສູນຝຶກອົບຮົບ ພາສາອັງກິດ,ບຳລຸງເລກ-ເຄມີ-ພີສິກ (ຊັ້ນປະຖົມ-ມັດທະຍົມ) ແລະ ຄອມພິວເຕີ. ພາກຮຽນປົກະຕິເລີ່ມແຕ່ວັນຈັນ-ສຸກ.
  • ພາກເຊົ້າ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 9.30 ຫາ 11.00
  • ພາກບ່າຍ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 13.30 ຫາ 15.00
  • ພາກແລ້ງ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 16.00 ຫາ 19.00

ຄ່ານຮຽນເລີ່ມແຕ່ 500000 ຫາ 850000 ກີບ/ເທີມ ສອນໂດຍ ອາຈານຄົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍປີ,ຫ້ອງຮຽນທັນສະໄໝ (ມີເຄື່ອງປັບອາກາດ),ອຸປະກອນ ແລະຄອມພິວເຕີທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຮຽນນອກສະຖານທີ່ເຝິກແອບລົງພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ.
  ນອກນັ້ນ, ຍັງມີສະຖານທີ່ກວ້າງຂວາງ, ງຽບສະຫງົບ ສະອາດງາມຕາ, ສະດວກສະບາຍ ສຳລັຜູ້ຮຽນ ແລະ ພາຫະນະ,ມີບໍລິການລົດຮັບ-ສົ່ງ ແລະ ຫໍພັກນັກຮຽນ.

  ພິເສດ: ພວກເຮົາຍັງມີສະໂມສອນ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຊຶ່ງສາມາດຮັບຈັດງານລ້ຽງ-ງານດອງ-ງານສ້າງສັນຕ່າງໆ. ຈັດກອງປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສຳມະນາ.


ອ່ານຕື່ມ...

ກິດຈະກຳ & ການເຄື່ອນໄຫວ

ການກະກຽມ ແລະ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ, ວັນທີ 02 ທັນວາ 2015 ຄົບຮອບ 40 ປີ . moreມອບຂອງຂັວນໃຫ້ນັກຮຽນດີ-ເກັງ moreທີມນັກກິລາບານເຕະເພດຍີງຂອງໂຮງຮຽນ more