About BKS       Courses and Programmes        Activities        Teachers        Staff        Organization        Information Desk        Login
   

ຫ້ອງ ປ5

ຫ້ອງ ປ41

ຫ້ອງ ປ31

ຫ້ອງ ປ21

    ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກີດຈະກຳ

ຫ້ອງ ມ71

ຫ້ອງ ມ72

ຫ້ອງ ມ61

ຖ້າຕ້ອງການເບີ່ງຮູບເພີ່ມຕື່ມ, ໃຫ້ກົດປຸ່ມລູກສອນຂື້ນ ⇑ ແລະ ລົງ⇓

 
ມ71

ຫ້ອງ ມ71

ຫ້ອງ ມ72

ຫ້ອງ ມ61

ຫ້ອງ ປ5

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງ:  2824
 
ກະລຸນາເລືອກຜົນການສອບເສັງ
 
 
 
 
 
ລາຍຊື່ນັກຮຽນເກັ່ງ ປະຈຳເດືອນ 10 ສົກຮຽນ 2014-15
ອັນດັບທີ ຊື່ ຫ້ອງຮຽນ
2   ທ.ສອນເດດ ພິດາວົງ ມ1/1
1   ທ.ສາດສະດາ ຈັນທະວີສຸກ ມ1/1
3   ນ.ວຽງທອງ ໄຕວິໄລ ມ1/1
3   ນ.ຫຼ້ານ້ອຍ ອຸ່ນທະວົງ ມ1/1
3   ທ.ທັນວາ ສີສຸວັນ ມ1/2
1   ນ.ທິດາລັດ ມ1/2
2   ນ.ຫຼ້ານ້ອຍ ບຸດຕິຈັກ ມ1/2
3   ນ.ອາລິຍາ ພົມອາສາ ມ1/2
2   ທ.ທະນູສັກ ສີປະເສີດ ມ2/1
1   ນ.ດວງກະມົນ ຄຸນກະ ມ2/1
2   ນ.ມົນທິດາ ວົງດາລາ ມ2/1
3   ທ.ສຸກສະຫວັດ ພົມມາລາ ມ2/2
1   ທ.ບັນດິດ ຈັນທະວີສຸກ ມ2/2
2   ນ.ທິບພະວັນ ອິນທະວົງ ມ2/2
1   ນ.ສາຍລຸ້ງ ສີຊົມພູ ມ3/1
3   ນ.ລັດຕະນາ ຫຼວງສຸພົມ ມ3/1
2   ນ.ອຳພອນ ສີສົມບັດ ມ3/1
3   ທ.ສຸກປະສົງ ເລີດສິນໄຊ ມ3/2
1   ທ.ອາພິສິດ ບຸດຕະວົງ ມ3/2
2   ທ.ເພັດສະໝອນ ອິນທະສອນ ມ3/2
3   ນ.ຂັນທະລີ ວັນດາລາ ມ3/2
1   ທ.ຈັນທະສອນ ພານຸວົງ ມ4/1
2   ນ.ຕາວັນລຸ້ງ ໄຊຫຼວງລາດ ມ4/1
3   ນ.ລູນ່າ ດວງສົງຄາມ ມ4/1
3   ທ.ພຸດທະສອນ ອິນດາລິດ ມ4/2
2   ນ.ດວງມາລາ ສີປະເສີດ ມ4/2
1   ນ.ອານຸສອນ ແສງອ່ອນແກ້ວ ມ4/2
2   ທ.ເຮືອງຕິສຸກ ສຸຂຸມະໄລ ມ5/1
3   ນ.ວັນນາລີ ຊັດດີຈັນ ມ5/1
1   ນ.ເພັດສະໄໝ ຢ່າທໍ່ຕູ້ ມ5/1
2   ທ.ພຸດທະສິນ ຈິບໍລະກຸນ ມ5/2
1   ທ.ມີໂນໂຊ້ ສຸກສະຫວັດ ມ5/2
3   ນ.ຕຸກຕາ ຈັນທະວົງ ມ5/2
2   ທ.ວິມັງສະ ປະຖຳມະວົງ ມ6/1
3   ນ.ມະນີລັກ ມະນີວັນ ມ6/1
1   ນ.ວິດາວັນ ສີປະເສີດ ມ6/1
1   ທ.ບັນດິດ ແສນທະວີສຸກ ມ6/2
1   ນ.ສົມຄິດ ວົງໄຊ ມ6/2
1   ນ.ມຸກ ອິນທະຂັນ ມ6/2
1   ທ.ສອນທະວີ ພູນສະຫວັດ ມ7/1
2   ນ.ສຸພາພອນ ໂຈມມາລາ ມ7/1
3   ນ.ພວງແຂ ກຸນທະເສນ ມ7/1
1   ທ.ອານັນ ດວງປະເສີດ ມ7/2
3   ທ.ໂຊກໄຊ ສີພາກັນລະຍາ ມ7/2
2   ນ.ສຸພາພອນ ສຸທຳມະວົງ ມ7/2
1   ນ.ທິດາພອນ ໄຊຍະຍຸສອນ ປ1/1
2   ນ.ວາດສະໜາ ປອງນະທີ ປ1/1
3   ນ.ເອື້ອງຟ້າ ນາມພະຈັນ ປ1/1
3   ນ.ຈັນ ຫງ່ອກບື ປ1/2
1   ທ.ເທວາ ປ1/2
2   ທ.ຄຳພູວົງ ປ1/2
2   ນ.ການິດາ ປ2/1
1   ນ.ແຊນນີ ປ2/1
3   ນ.ວິລະຄຳ ປ2/1
1   ນ.ສຸດາວັນ ປ2/2
3   ນ.ມົດຕະນ໋ອຍ ປ2/2
2   ນ.ນົນທິຍາ ປ2/2
1   ນ.ພິລາວັນ ປ3/1
3   ນ.ທິດາມົນ ປ3/1
2   ທ.ສະຖິດພອນ ປ3/1
3   ນ.ມຸກດາວັນ ພັນທຳນອງ ປ3/2
2   ນ.ສຸດສະພອນ ຣາຊະພົນ ປ3/2
1   ນ.ລັດຕະນະ ພານຸວົງ ປ3/2
1   ນ.ອາເຟື້ອງ ປ4
2   ນ ທິບພາພອນ ປ4
3   ນ ທິບພະກອນ ປ4
3   ນ.ຕຸລາພອນ ໄຊສົມພອນ ປ5
1   ນ.ອິນທະພອນໂສມພະວົງ ປ5
1   ທ.ສອນທະວີ ຫຼວງໄຊທຳມະວົງສີ ປ5
 
 
ບ້ານໄຊມຸງຄຸນ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ຫ່າງຈາກສາມແຍກດົງໂດກ-ໜອງບືກປະມານ 50 ແມັດ
Tel: (856-21) 612262; 612272 Mob: 020 55502947 Website: www.bounkeuthschool.com Email: info@bounkeuthschool.com