About BKS       Courses and Programmes        Activities        Teachers        Staff        Organization        Information Desk        Login
   

ນັກຮຽນເກັ່ງອັນດັບ 1 ຂອງ ໂຮງຮຽນ

ຫ້ອງ ມ1.1

ຫ້ອງ ມ1.2

ຫ້ອງ ມ2.1

ຫ້ອງ ມ2.2

    ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກີດຈະກຳ

ຫ້ອງ ມ3.1

ຫ້ອງ ມ3.2

ຫ້ອງ ມ4.1

ຖ້າຕ້ອງການເບີ່ງຮູບເພີ່ມຕື່ມ, ໃຫ້ກົດປຸ່ມລູກສອນຂື້ນ ⇑ ແລະ ລົງ⇓

 
ມ71

ຫ້ອງ ມ4.2

ຫ້ອງ ມ5.1

ຫ້ອງ ມ5.2

ຫ້ອງ ມ6.1

ຫ້ອງ ມ6.2

ຫ້ອງ ມ7.1

ຫ້ອງ ມ7.2

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງ:  3392
 
ກະລຸນາເລືອກຜົນການສອບເສັງ
 
 
 
 
 
ລາຍຊື່ນັກຮຽນເກັ່ງ ປະຈຳເດືອນ 11 ສົກຮຽນ 2014-15
ອັນດັບທີ ຊື່ ຫ້ອງຮຽນ
2   ທ.ສາດສະດາ ຈັນທະວີສຸກ ມ1/1
3   ນ.ສຸກນະພາ ເລີດສິນໄຊ ມ1/1
1   ນ.ນ້ຳເຜິ້ງ ເຮືອງຂັນດີ ມ1/1
3   ນ.ໄຂ່ຄຳ ບຸນປະເສີດ ມ1/1
2   ທ.ທັນວາ ສີສຸວັນ ມ1/2
1   ນ.ທິດາລັດ ມ1/2
3   ນ.ຫຼ້ານ້ອຍ ບຸດຕິຈັກ ມ1/2
2   ທ.ທະນູສັກ ສີປະເສີດ ມ2/1
1   ນ.ດວງກະມົນ ຄຸນກະ ມ2/1
2   ນ.ມົນທິດາ ວົງດາລາ ມ2/1
1   ທ.ບັນດິດ ຈັນທະວີສຸກ ມ2/2
3   ນ.ຍຸວັນດາ ບຸດທະວົງ ມ2/2
2   ນ.ທິບພະວັນ ອິນທະວົງ ມ2/2
2   ນ.ສາຍລຸ້ງ ສີຊົມພູ ມ3/1
1   ນ.ລັດຕະນາ ຫຼວງສຸພົມ ມ3/1
3   ນ.ອຳພອນ ສີສົມບັດ ມ3/1
1   ທ.ອາພິສິດ ບຸດຕະວົງ ມ3/2
3   ທ.ເກົ້າຈ່ານ ແຊ່ຜ່ານ ມ3/2
2   ທ.ເພັດສະໝອນ ອິນທະສອນ ມ3/2
1   ທ.ຈັນທະສອນ ພານຸວົງ ມ4/1
3   ນ.ກ້ອຍວິໄລ ຄຳຄູນເມືອງ ມ4/1
1   ນ.ຕາວັນລຸ້ງ ໄຊຫຼວງລາດ ມ4/1
3   ທ.ອາທະຍາ ມ4/2
1   ນ.ດວງມາລາ ສີປະເສີດ ມ4/2
2   ນ.ອານຸສອນ ແສງອ່ອນແກ້ວ ມ4/2
2   ທ.ເຮືອງຕິສຸກ ສຸຂຸມະໄລ ມ5/1
2   ນ.ວັນນາລີ ຊັດດີຈັນ ມ5/1
1   ນ.ເພັດສະໄໝ ຢ່າທໍ່ຕູ້ ມ5/1
1   ນ.ການຈະນາ ກຸນທະເສນ ມ5/2
1   ນ.ຕຸກຕາ ຈັນທະວົງ ມ5/2
3   ນ.ນ້ຳຝົນ ເງິນງາມ ມ5/2
2   ທ.ວິມັງສະ ປະຖຳມະວົງ ມ6/1
3   ທ.ອ້າຍ ກຸນລະວົງ ມ6/1
1   ນ.ວິດາວັນ ສີປະເສີດ ມ6/1
2   ນ.ຈັນນະພາ ສີເມືອງວົງ ມ6/2
1   ນ.ສົມຄິດ ວົງໄຊ ມ6/2
3   ນ.ມຸກ ອິນທະຂັນ ມ6/2
1   ທ.ສອນທະວີ ພູນສະຫວັດ ມ7/1
3   ນ.ສຸພາພອນ ໂຈມມາລາ ມ7/1
2   ນ.ພວງແຂ ກຸນທະເສນ ມ7/1
1   ນ.ສຸກສະຫວັນ ວັນດາລາ ມ7/2
3   ນ.ສຸພາພອນ ສຸທຳມະວົງ ມ7/2
1   ນ.ທິບພາພອນ ສີສຸພັນທອງ ມ7/2
1   ນ.ທິດາພອນ ໄຊຍະຍຸສອນ ປ1/1
3   ນ.ວາດສະໜາ ປອງນະທີ ປ1/1
2   ນ.ເອື້ອງຟ້າ ນາມພະຈັນ ປ1/1
3   ນ.ຈັນ ຫງ່ອກບື ປ1/2
1   ທ.ເທວາ ປ1/2
2   ທ.ຄຳພູວົງ ປ1/2
3   ນ.ສຸດທິດາ ປ2/1
2   ນ.ການິດາ ປ2/1
1   ນ.ແຊນນີ ປ2/1
3   ນ.ສຸດາວັນ ປ2/2
2   ນ.ມົດຕະນ໋ອຍ ປ2/2
1   ນ.ນົນທິຍາ ປ2/2
1   ນ.ພິລາວັນ ປ3/1
3   ນ.ທິດາມົນ ປ3/1
2   ທ.ສະຖິດພອນ ປ3/1
2   ນ.ມຸກດາວັນ ພັນທຳນອງ ປ3/2
1   ນ.ສຸດສະພອນ ຣາຊະພົນ ປ3/2
3   ນ.ລັດຕະນະ ພານຸວົງ ປ3/2
1   ນ.ອາເຟື້ອງ ປ4
3   ນ ທິບພາພອນ ປ4
2   ນ ພອນໄພລິນ ປ4
3   ນ.ເຂັມພອນ ພິມມະຈັນ ປ5
2   ນ.ມິລາວັນ ສາຍມະນິວົງ ປ5
1   ນ.ອິນທະພອນໂສມພະວົງ ປ5
 
 
ບ້ານໄຊມຸງຄຸນ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ຫ່າງຈາກສາມແຍກດົງໂດກ-ໜອງບືກປະມານ 50 ແມັດ
Tel: (856-21) 612262; 612272 Mob: 020 55502947 Website: www.bounkeuthschool.com Email: info@bounkeuthschool.com