About BKS       Courses and Programmes        Activities        Teachers        Staff        Organization        Information Desk        Login
   

ນັກຮຽນເກັ່ງອັນດັບ 1 ຂອງ ໂຮງຮຽນ

ຫ້ອງ ມ1.1

ຫ້ອງ ມ1.2

ຫ້ອງ ມ2.1

ຫ້ອງ ມ2.2

    ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກີດຈະກຳ

ຫ້ອງ ມ3.1

ຫ້ອງ ມ3.2

ຫ້ອງ ມ4.1

ຖ້າຕ້ອງການເບີ່ງຮູບເພີ່ມຕື່ມ, ໃຫ້ກົດປຸ່ມລູກສອນຂື້ນ ⇑ ແລະ ລົງ⇓

 
ມ71

ຫ້ອງ ມ4.2

ຫ້ອງ ມ5.1

ຫ້ອງ ມ5.2

ຫ້ອງ ມ6.1

ຫ້ອງ ມ6.2

ຫ້ອງ ມ7.1

ຫ້ອງ ມ7.2

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າເບີ່ງ:  12470
 
ກະລຸນາເລືອກຜົນການສອບເສັງ
 
 
 
 
 
ລາຍຊື່ນັກຮຽນເກັ່ງ ປະຈຳພາກຮຽນ II ສົກຮຽນ 2014-15
ອັນດັບທີ ຊື່ ຫ້ອງຮຽນ
2   ນ.ໄຂ່ຄຳ ບຸນປະເສີດ ມ1/1
3   ນ.ວຽງທອງ ໄຕວິໄລ ມ1/1
1   ທ.ສາດສະດາ ຈັນທະວີສຸກ ມ1/1
3   ນ.ຫຼ້ານ້ອຍ ບຸດຕິຈັກ ມ1/2
2   ນ.ອາລິຍາ ພົມອາສາ ມ1/2
1   ນ.ທິດາລັດ ມ1/2
2   ນ.ແສງສະຫວັນ ພົມມະນີຈັນ ມ2/1
1   ນ.ດວງກະມົນ ຄຸນກະ ມ2/1
3   ນ.ມົນທິດາ ວົງດາລາ ມ2/1
3   ນ.ຍຸວັນດາ ບຸດທະວົງ ມ2/2
2   ນ.ສຸນາລີ ສຸວັນກາ ມ2/2
1   ທ.ບັນດິດ ຈັນທະວີສຸກ ມ2/2
1   ນ.ອຳພອນ ສີສົມບັດ ມ3/1
2   ນ.ລັດຕະນາ ຫຼວງສຸພົມ ມ3/1
3   ນ.ສຸກທະນາ ຈອມມະນີວົງ ມ3/1
3   ທ.ເພັດສະຫວັນ ຈິດວັດທະນາໄລ ມ3/2
1   ທ.ເພັດສະໝອນ ອິນທະສອນ ມ3/2
2   ທ.ອາພິສິດ ບຸດທະວົງ ມ3/2
1   ນ.ເພັດສະໄໝ ຢ່າທໍ່ຕູ້ ມ5/1
3   ນ.ວິໃນ ແຊ່ຜ່ານ ມ5/1
2   ນ.ວັນນາລີ ຊັດດີຈັນ ມ5/1
3   ນ.ນ້ຳຝົນ ເງິນງາມ ມ5/2
1   ນ.ຕຸກຕາ ຈັນທະວົງ ມ5/2
2   ນ.ການຈະນາ ກຸນທະເສນ ມ5/2
3   ນ.ມະນີລັກ ມະນີວັນ ມ6/1
1   ນ.ວິດາວັນ ສີປະເສີດ ມ6/1
2   ທ.ວິມັງສະ ປະຖຳມະວົງ ມ6/1
3   ນ.ຈັນນະພາ ສີເມືອງວົງ ມ6/2
1   ນ.ສົມຄິດ ວົງໄຊ ມ6/2
2   ທ.ບັນດິດ ແສນທະວີສຸກ ມ6/2
2   ນ.ວາດສະໜາ ປອງນະທີ ປ1/1
3   ນ.ເອື້ອງຟ້າ ນາມພະຈັນ ປ1/1
1   ນ.ທິດາພອນ ໄຊຍະຍຸສອນ ປ1/1
2   ທ.ພິຊິດໄຊ ປ1/2
3   ນ.ຈັນ ຫງ່ອກບື ປ1/2
1   ນ.ວົງເດືອນ ປ1/2
3   ນ.ສຸດທິດາ ປ2/1
1   ນ.ການິດາ ປ2/1
2   ນ.ແຊນນີ ປ2/1
3   ນ.ມົດຕະນ໋ອຍ ປ2/2
1   ນ.ນົນທິຍາ ປ2/2
2   ນ.ສຸດາວັນ ປ2/2
1   ທ.ສະຖິດພອນ ປ3/1
3   ນ.ທິດາມົນ ປ3/1
2   ນ.ພິລາວັນ ປ3/1
3   ນ.ສຸດສະພອນ ຣາຊະພົນ ປ3/2
1   ນ.ລັດຕະນະ ພານຸວົງ ປ3/2
2   ນ.ມຸກດາວັນ ພັນທຳນອງ ປ3/2
1   ນ ພອນໄພລິນ ປ4
3   ນ ທິບພາພອນ ປ4
2   ນ.ອາເຟື້ອງ ປ4
1   ນ.ອິນທະພອນໂສມພະວົງ ປ5
2   ນ.ມິລາວັນ ສາຍມະນິວົງ ປ5
3   ນ.ຕຸລາພອນ ໄຊສົມພອນ ປ5
 
 
ບ້ານໄຊມຸງຄຸນ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ຫ່າງຈາກສາມແຍກດົງໂດກ-ໜອງບືກປະມານ 50 ແມັດ
Tel: (856-21) 612262; 612272 Mob: 020 55502947 Website: www.bounkeuthschool.com Email: info@bounkeuthschool.com