About BKS       Courses and Programmes        Activities        Teachers        Staff        Organization        Information Desk        Login
   
          ຮຽນ ແລະ ສອນ

ຫ້ອງ ປ5

ຫ້ອງ ປ41

ຫ້ອງ ປ31

ຫ້ອງ ປ21

    ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກີດຈະກຳ

ຫ້ອງ ມ71

ຫ້ອງ ມ72

ຫ້ອງ ມ61

ຖ້າຕ້ອງການເບີ່ງຮູບເພີ່ມຕື່ມ, ໃຫ້ກົດປຸ່ມລູກສອນຂື້ນ ⇑ ແລະ ລົງ⇓

 
ມ71

ຫ້ອງ ມ71

ຫ້ອງ ມ72

ຫ້ອງ ມ61

ຫ້ອງ ປ5

 
ກະລຸນາເລືອກຜົນການສອບເສັງ
 
 
 
 
 
ລາຍຊື່ນັກຮຽນເກັ່ງ ປະຈຳເດືອນ 2 ສົກຮຽນ 2013-14
ອັນດັບທີ ຊື່ ຫ້ອງຮຽນ
3   ນ. ດວງກະມົນ ມ1/1
1   ນ. ມົນທິດາ ມ1/1
2   ທ. ທະນູສັກ ມ1/1
3   ນ. ສຸນາລີ ມ1/2
1   ນ. ຍຸວັນດາ ມ1/2
1   ທ. ບັນດິດ ມ1/2
1   ນ. ລັດຕະນາ ມ2/1
2   ນ. ສຸກສະຫັວນ ມ2/1
3   ທ. ສົມພອນ ມ2/1
1   ທ. ເພັດສະຫັວນ ມ2/2
3   ທ. ສຸດາວົງ ມ2/2
2   ທ. ເພັດສະໝອນ ມ2/2
2   ນ. ກ້ອຍວິໄລ ມ3/1
1   ນ. ຕາວັນລຸ້ງ ມ3/1
3   ທ. ປະເສີດອິນທອນ ມ3/1
2   ນ. ອານຸສອນ ມ3/2
3   ນ. ເຈນອັກສອນ ມ3/2
1   ນ. ດວງມາລາ ມ3/2
3   ນ. ຫຼິງຫຼິງ ມ4/1
3   ນ. ວັນນາລີ ມ4/1
2   ນ. ສິນໄຈ ມ4/1
1   ນ. ເພັດສະໄໝ ມ4/1
2   ນ. ສະໄມພອນ ມ4/2
1   ນ. ວຽງສະຫັວນ ມ4/2
3   ນ. ອິນທະສອນ ມ4/2
1   ນ. ວິດາວັນ ມ5/1
2   ທ. ດອນພະສິດ ມ5/1
3   ທ. ວິມັງສະ ມ5/1
3   ນ. ສົມຄິດ ມ5/2
2   ນ. ຈັນນະພາ ມ5/2
1   ທ. ອາພິສິດ ມ5/2
3   ນ. ພວງແຂ ມ6/1
2   ນ. ພອນໄຊ ມ6/1
1   ທ. ສອນທະວີ ມ6/1
3   ນ. ທິບພາພອນ ມ6/2
1   ນ. ດອກແກ້ວ ມ6/2
1   ນ. ສຸພາພອນ ມ6/2
1   ນ. ຄານຕະວັນ ມ7/1
2   ນ. ພຸດທະສອນ ມ7/1
3   ນ. ບຸບຜາວະດີ ມ7/1
2   ນ. ລິນດາ ມ7/2
1   ນ. ຈິນດາລັກ ມ7/2
3   ທ. ກິ່ງພະຈັນ ມ7/2
2   ນ.ການນີດາ ປ1/1
3   ນ.ແຊນນີ ປ1/1
3   ທ.ສຸກນິລັນ ປ1/1
1   ທ.ທັກນາລາຍ ປ1/1
2   ນ.ສຸດາວັນ ປ1/2
1   ນ.ນົນທິຍາ ປ1/2
3   ທ.ອານຸສອນ ປ1/2
1   ນ.ພິລາວັນ ປ2/1
2   ນ.ດອກເກດ ປ2/1
3   ນ.ພອນສະຫວັນ ປ2/1
1   ນ.ສຸດສະພອນ ປ2/2
2   ນ.ສອນທິດາ ປ2/2
3   ນ.ມຸກດາວັນ ປ2/2
3   ນ.ລັດຕະນະ ປ2/2
1   ນ.ອາເຟື້ອງ ປ3
2   ນ. ປາດຖະໜາ ປ3
3   ນ. ທິບພະກອນ ປ3
1   ນ.ເຂັມພອນ ປ4
3   ນ.ຕຸລາພອນ ປ4
2   ນ.ມິລາວັນ ປ4
2   ນ.ເກສອນ ປ5
3   ນ.ນ້ຳເຜ້ິງ ປ5
1   ທ.ສາດສະດາ ປ5
 
 
ບ້ານໄຊມຸງຄຸນ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ຫ່າງຈາກສາມແຍກດົງໂດກ-ໜອງບືກປະມານ 50 ແມັດ
Tel: (856-21) 612262; 612272 Mob: 020 55502947 Website: www.bounkeuthschool.com Email: info@bounkeuthschool.com